ΦΕΚ made in Germany

Posted on 14 Ιανουαρίου, 2013 από

0


Eu01X

Το τρίτο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για το έτος 2013 μας έκρυβε μία έπληξη!

Πρόκειται για το ΦΕΚ Α 3 και αφορά το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.»

Πού είναι η έπληξη; Στην τελευταία σελίδα του εγγράφου, όπου και αναγράφεται ο γεωγραφικός τόπος στον οποίο συντάχθηκε το εν λόγω έγγραφο.

Τα σχόλια δικά σας… 

Το πλήρες κείμενο του ΦΕΚ εδώ.

Advertisements