Και ξαφνικά οι Γερμανοί κάνουν πίσω;

Posted on 7 Ιουνίου, 2012 από

0


Από την Die Welt: Η πίεση στην Ισπανία αυξάνεται

Η αρχή της συλλογικής ευθύνης πρέπει να παραμείνει εξαίρεση αναφέρει η εφημερίδα στο σχετικό άρθρο. Θα πρέπει να επιστρέψουμε σε μία Ευρώπη στην οποία η ευημερία του κάθε έθνους δεν θα εξαρτάται από ξένους παράγοντες.

Στο άρθρο ούτε λίγο ούτε πολύ προτείνεται το κάθε κράτος να είναι υπεύθυνο μόνο για το ίδιο και να μην παρεμβαίνουν -πλέον- στα εσωτερικά των εταίρων. Ως τέτοιο παράδειγμα αναφέρεται και η στάση απέναντι στις προθέσεις των Γάλλων να κατεβάσουν το όριο συνταξιοδότησης στα 60 από τα 62 χρόνια που είναι τώρα. Ο αρθρογράφος σχολιάζει ότι αν θέλουν αυτό οι Γάλλοι δεν θα πρέπει να ανακατευτούμε και να τους αφήσουμε να προχωρήσουν, ωστόσο οι συνέπειες από μία τέτοια ενέργεια που ίσως προκύψουν θα πρέπει να τις αναλάβουν μόνοι τους στο μέλλον.

Γίνεται λόγος και για το περίφημο ευρωομόλογο. Οι Γερμανοί θα πρέπει να αφήσουν στην άκρη την κουβέντα για ευρωομόλογα γιατί δίνουν το λάθος παράδειγμα σε κράτη με προβληματικές οικονομίες, κάνοντάς τις να μην ασχολούνται με το πραγματικό πρόβλημά τους που είναι η τακτοποίηση των οικονομικών τους.

Τέλος, γίνεται μία αναφορά στην αποτυχημένη μέχρι στιγμής προσπάθεια παρέμβασης στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο, αλλά και στα υπόλοιπα κράτη της Ένωσης που έχουν εφαρμόσει πολιτικές λιτότητας. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια διαδικασία για ελεγχόμενη στάση πληρωμών για τα κράτη που αντιμετωπίζουν τέτοιου μεγέθους οικονομικά προβλήματα, η οποία θα ήταν μακροπρόθεσμα περισσότερο αποτελεσματική από την στρατηγική της λιτότητας.

Advertisements