Προειδοποίηση απόλυσης του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Posted on 28 Οκτώβριος, 2011 από

0


Ο Κυρίαρχος Ελληνικός Λαός

Θεσσαλονίκη 28/10/2011

 

Καταγγελία συμβάσεως υπαλλήλου, με προειδοποίηση

Προς τον κ. Κάρολο Παπούλια, οδός Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθμός 2.

Όπως είναι γνωστό, μας υπηρετείτε ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από 12/03/2005 με μισθό (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2010) ευρώ 373000,00.

Ήδη σας προειδοποιούμε ότι από 28/12/2011 η εργασιακή σας σύμβαση πρόκειται να λυθεί και εσείς θα παύσετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας, λαμβάνοντας το 1/2 της αποζημιώσεως του Ν. 2112/20.

Ο εργαζόμενος

Κάρολος Παπούλιας, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Ο εργοδότης

Ο Κυρίαρχος Ελληνικός Λαός

Advertisements